Sveriges mest spännande studieförbund, NBV, söker Förbundsrektor

Efter åtta år har nuvarande förbundsrektor beslutat sig för att gå i pension och därför söker vi nu en efterträdare. NBV har under dessa år utvecklats kraftigt och står nu inför flera spännande utmaningar. Vi ska ta större plats i samhället och bidra till att stärka hela folkbildningen. Vi ska använda vår unika position med betydande verksamhet både i traditionellt folkrörelse-Sverige med stor verksamhet bland utrikesfödda till att fördjupa svensk demokrati och minska klyftor. Vi ska också fortsätta förnya hur svensk folkbildning arbetar inte minst genom fortsatt digitalisering av verksamhet och metodik. Vi söker en erfaren, engagerad och visionär person som vill ta sig an dessa utmaningar!

Tjänsten som förbundsrektor
I din roll som förbundsrektor är du övergripande ansvarig för förbundets verksamhet. Du har helhetsansvar när det gäller budget, resultat och kvalitet. Du har också det övergripande ansvaret för utveckling av organisationen och övriga strukturella och övergripande frågor, såsom lönestruktur och planering av arbetsmiljöarbetet. Som förbundsrektor är du föredragande i förbundsstyrelsen och bereder beslutsunderlagen. Tillsammans med vår förbundsordförande är du NBVs talesperson och ansikte utåt. Du kommer att få representera NBV i kontakter med myndigheter, övriga studieförbund, beslutsfattare och organisationer både inom och utom nykterhetsrörelsen liksom med våra avdelningar.

Vem är du?
Vi söker dig som är en god och erfaren ledare och med kapacitet att kunna motivera och engagera medarbetare samtidigt som ditt ledarskap drivs av idéer och visioner. Du är själv samhällsengagerad och tror på folkbildning som samhällsförändrande kraft. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. 

Krav
För att kunna arbeta inom NBV krävs det att du delar vår värdegrund, vilket innebär att du är eller kan tänka dig att bli nykterist och medlem i någon av våra medlemsorganisationer.

Du har erfarenhet av att leda verksamhet med större ekonomiskt ansvar, med goda resultat och har framgångsrikt ansvarat för och genomfört utvecklingsarbete.

Du har erfarenhet av att arbeta i en logik där medlemsorganisationer/medlemmar är uppdragsgivare och har förståelse för hur man som högsta tjänsteman ska arbeta med en förtroendevald styrelse som är uppdragsgivare.

Du har en relevant akademisk examen och/eller en gedigen folkbildnings- eller folkrörelseerfarenhet.

Du är strategisk och har fallenhet för att lyfta blicken för att se långsiktiga konsekvenser av strategiska beslut med stort samhällsengagemang.

Du är kommunikativ med förmåga att uttrycka dig engagerad i text och tal.

Meriterande
Erfarenhet av påverkansarbete och strategisk kontakt med myndigheter och andra intressenter.

Kunnande i digitaliseringsprocesser och liknande transformationsprocesser.

Kunnande i strategisk styrning.

Erfarenhet av engagemang i nykterhetsrörelsen.

Om NBV
Studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) har de senaste åren utvecklats till ett av de mer dynamiska och den mest spännande folkbildningsaktören i Sverige. Samtidigt som NBV är det studieförbund med äldst rötter på över 100 år har vi de senaste 20 åren blivit ett studieförbund som står för en stor bredd och mångfald i verksamheten och inom organisationen. Vi har växt, omorganiserat oss och utvecklat nya arbetssätt samtidigt som vi fortsätter vara vägledda av våra grundläggande idéer och värderingar. Vi står inför stora samhällsutmaningar där NBV kan vara en otroligt viktig aktör för att stärka vår demokrati ytterligare och skapa en bättre framtid för många människor.

NBV består idag av mer än 200 anställda, fördelade på sex regionala avdelningar och på förbundskansli i Borlänge och på Stora Essingen i Stockholm. Förbundsrektor utgår från vårt förbundskansli på Stora Essingen. 

Tjänsten är på heltid och kvälls- och helgarbete förekommer liksom resor. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald, då vi anser att detta bidrar till att öka verksamhetens värde. Således förespråkar vi en blandning av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontakt och ansökan
Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten du välkommen att ringa till Förbundsordförande Vidar Aronsson 0702-20 00 16 eller rekryteringsansvarig Rolf Andersson 076-11 00 123.

Nuvarande rektor, Åke Marcusson som kommer vara kvar tills ny person är på plats, finns tillgänglig för frågor om du är nyfiken av hans bild av tjänsten idag 073-372 63 01.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Kontakt
  • Vidar Aronsson, 0702-20 00 16
  • Rolf Andersson, 076-11 00 123
Sista ansökningsdag 2019-05-26

Tillbaka till lediga, meningsfulla, jobb)