Vill du arbeta med oss vid IOGT-NTO:s centrala kansli men hittar inget ledigt meningsfullt jobb att söka?


Då kan du på vår hemsida läsa mer om vad vi vill, varför och hur vi tar oss dit samt se vilka vi är och hur vi är organiserade. Som medarbetare strävar vi efter att arbeta på ett engagerat och professionellt sätt utifrån IOGT-NTO:s ideologi, utveckla oss själva och arbetsplatsen genom att ta till vara på allas kompetenser, lära av våra erfarenheter och hitta nya vägar samt ha ett öppet bemötande som kännetecknas av tillgänglighet, tydlighet och insyn.


Om du tror att vi skulle trivas och lyckas tillsammans så är du välkommen att anmäla ditt intresse här där du anger vilken eller vilka avdelningar och verksamhetsområden du kan och vill arbeta inom. Om du är intresserad av att arbeta med IOGT-NTO lokalt eller regionalt är du välkommen att ta kontakt direkt med önskad förening och/eller distrikt.


Om du är intresserad av att engagera dig på fler sätt och inte redan gör det kan du via vår hemsida också bli medlem, delta i vår verksamhet och/eller bli givare.

 

Allt engagemang är viktigt!


Connecter et envoyer un enregistrement d'intérêt

Tillbaka till lediga, meningsfulla, jobb)